Vrtané studny a geologické průzkumy Brno - HS geo, s.r.o.

Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla, geologický průzkum jižní Morava

Historie naší firmy HS-GEO na jižní Moravě, tím i její dlouholetá zkušenost a získaná praxe s vrtanými studnami, vrty pro tepelná čerpadla a geologickým průzkumem sahá do roku 1994. Naše firma HS-GEO byla založena jako fyzická osoba Stanislav Hýbler. Ovšem od roku 2004 je již společností s ručením omezeným.

Hlavní aktivitou v našich začátcích byly vrtné práce. Po několika letech a získaných zkušenostech se společnost rozšiřovala, rozvíjela a začali jsme se zabývat celkovým řešením využité podzemní vody.  A tak vám nabízíme celkovou realizaci vrtané studny, hydrogeologické vrty, monitorovací vrty, sanační vrty a inženýrskogeologické vrty.

 

 

Aby naše společnost byla špičkou ve svém oboru a mohla poskytnout služby na ještě větší profesionální úrovni, poskytovala odborné rady svým zákazníkům a znala odpovědi na všechny otázky o vrtaných studnách, vrtech pro tepelná čerpadla a geologický průzkum, přijala do svých řad odborníky. Tito lidé mimo jiné řeší, znají, odpovídají na všechny otázky v oblasti hydrogeologie (mohou vám vypracovat hydrogeologické vyjádření, projektovou dokumentaci nebo navržení ochranných pásem…)  a inženýrské geologie (inženýrskogeologické průzkumy, zpracování geotechnických posudků a účelových inženýrskogeologických studií).

Na základě oprávnění a potřebných platných norem, předpisů společnost HS-GEO Jižní Morava provádí svou práci hornickým způsobem.

Výstavba vrtané studny

Hlavním cílem naší společnosti je kompletní řešení a výstavba vrtané studny. Od zpracování projektu, vyhledání vodního zdroje, vrtání studny, hydrodynamické zkoušky, odběru vody při rozbor v laboratoři, až po napojení domácí vodárny do domu a kolaudaci vrtané studny. Vrtaná studna je jedním z nejlepších řešení, které nabízí majiteli a uživatelům využité vlastního zdroje vody. Vrtaná studna je „zařízení“ k jímání a odběru vody. Vrtané studny řeší odběr pitné vody na zahradách rodinných domů a chat. Vrtané studny vám vyřeší několik problémů, např. nedostatek vody v horkých, suchých letních dnech.

 
 

Hlavní přednosti vrtané studny

  • trvalý přítok vody i v době nepříznivé na dešťové srážky
  • rychlé provedení
  • minimální poškození terénu
  • možnost vrtání v těžce dostupné lokalitě
  • snadná instalace čerpadel
  • vlastní zdroj vody na zahradě, chatě, chalupě

Vrty pro tepelná čerpadla

Dalším oborem naší společnosti, která působí v oblasti Brno a jižní Morava, jsou vrty pro tepelná čerpadla. Klientům nabízíme kompletní služby, včetně vypracování projektové dokumentace a spolu s ní zajišťujeme hydrogeologické posouzení. Vrty pro tepelná čerpadla provádíme specializovanými technickými stroji. Vzhledem k tomu, že realizace těchto vrtů si nenárokuje velký prostor, lze je provést u většiny objektů. 
K portfoliu našich služeb patří také geologický průzkum, kdy zjišťujeme hydrogeologické poměry dané lokality (jižní Morava). Dále je součástí této činnosti projektování a vyhodnocování provedených prací. V praxi se ukázalo, že investice do průzkumu podlaží před zahájením výstavby se opravdu vyplatí. 

Síťotisk - doplňková služba

Naší doplňkovou službu, kterou svým zákazníkům nabízíme je sítotisk. Je to tisková technika, která se používá k potisku reklamních předmětů.  Tato technika má dlouholetou tradici a předčí i moderní digitální technologie potisku. Sítotisk je vhodný k potisku všech běžných materiálů. Např.  papíru, plastů, keramiky nebo skla. Sítotisková technologie má skvělé krytí, sytost v nejrůznějších odstínech barvy, je odolná proti mechanickému i chemickému namáhání předmětů.

A tak vám rádi vašim logem firmy, obrázkem či různým motivem potiskneme např. krabice, igelitové či papírové tašky nebo dřevěné výrobky. Dotiskneme vám novoročenky, svatební oznámení a kalendáře. Můžeme vám také vyrobit samolepky, obtisky a jiné reklamní předměty například s tématikou studní.

 

 

Společnost HS-GEO a jejich odborně poskytované práce jsou ideálním řešením pro vás všechny, kteří chtějí využívat všech výhod vrtané studny.

Zavolejte nám:

546 223 590

Kontaktujte nás:


10 + 2 =

Navštivte nás:

HS geo, s.r.o

Bystrcká 1096/50,

624 00 Brno

Obor činnosti:

vrtaná studna
vrtané studny
vrty pro tepelná čerpadla
geologický průzkum
vrtaná studna Brno
vrtané studny Brno
geologický průzkum jižní Morava
domácí vodárna
rozbor vody